Không gian văn hóa đọc

03/02/2021 Không gian văn hóa

Như chúng ta đã biết, hầu hết các hoạt động của con người đều được hình thành từ thói quen. Thói quen tốt không tự nhiên sinh ra mà đòi hỏi mỗi người phải tự rèn luyện, nỗ lực thực hành để có được. Rất tiếc, thói quen đọc sách ở Việt Nam còn chưa […]

Xem thêm...